Wifi in het weiland

Wifi in het weiland
Voor Allinco is het dagelijks werk om Wi-Fi in Hotels, campings en bedrijven en scholen internet aan te leggen. En ook voor een evementenlocatie midden in een weiland draait deze IT-specialist uit Breda zijn hand niet om. Door de juiste technologie slim te configureren

hebben straks alle medewerkers die internet nodig hebben tijdens het evenement en de media een supersnelle en veilige internetverbinding tot hun beschikking. “Onze hoofdantenne staat op het meest noordelijke puntje van het terrein en van daaruit gaan we op een slimme manier van antenne naar antenne,” legt Robin Wensing directeur van Allinco aan ons uit. Allinco Systems is niet alleen draadloos  en met een storingsdienst aanwezig tijdens Outdoor Brabant, we komen het IT bedrijf ook tegen op de Issue Outdoor Brabant Business Dagen, waar Wensing hoopt ook andere ondernemers van z’n deskundigheid op internetgebied te kunnen overtuigen.


Aanmelden voor onze nieuwsbrief