Theo Ploegmakers voorzitter KNHS-bestuur

Theo Ploegmakers voorzitter KNHS-bestuur
Martien van den Heuvel benoemd tot erelid van Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

ERMELO (KNHS) - Tijdens de Ledenraadsvergadering van de KNHS in het KNHS-centrum te Ermelo heeft Theo Ploegmakers de voorzittershamer van de Koninklijke Nederlandse hippische sportorganisatie overgenomen van Martien van den Heuvel. Directeur John Bierling (Hollandscheveld) bood namens alle medewerkers van de KNHS een 130 pagina's tellend Libre Amicorum onder de titel "Met hart en ziel" aan Van den Heuvel aan. In dit boek halen ruim zestig nauw bij de hippische sport betrokken personen herinneringen op aan Van den Heuvel in zijn functie als KNHS-voorzitter.

In zijn 'maidenspeech' zei Ploegmakers: "Met vertrouwen kijk ik uit naar de samenwerking met u, de Ledenraad, het hoogste besluitvormende orgaan van onze KNHS. Ik heb tevens hoge verwachtingen van de samenwerking met de algemeen directeur, John Bierling, met het managementteam en met de medewerkers van onze sportbond. Deze verwachtingen zijn deels gebaseerd op eigen ervaringen en deels te danken aan de overdracht van de werkzaamheden en de dossiers van uw en mijn voorzitter, Martien van den Heuvel. Dat het voorzitterschap van onze sportbond een omvangrijke taak is, dat was mij bekend. De inwerkperiode heeft mij geleerd dat mij nog veel meer te wachten staat dan dat ik eerder veronderstelde. Ik zeg u toe deze taak met grote inzet en in goede samenwerking met alle betrokkenen te gaan vervullen", aldus Ploegmakers.

Ploegmakers bedankte Van den Heuvel met o.a. de volgende woorden: "Met hart en ziel heb jij er de afgelopen negen jaren aan gewerkt om de KNHS vorm te geven. In negen jaar is een verzameling van 16 los van elkaar staande organisaties uitgegroeid tot een hechte federatie, die pal staat voor de belangen van de gehele hippische sport in Nederland". De nieuwe voorzitter vervolgde: "De KNHS is een hoofdrolspeler binnen de Nederlandse sportwereld geworden, met een open oog voor de behoeften van zowel de professionele beoefenaar als van hen die voor hun plezier regelmatig te paard van de vrije natuur genieten. Door de bond dient  een duidelijk sportgericht beleid te zijn ontwikkeld, dat het onze sporters mogelijk maakt zich grondig te prepareren op deze kampioenschappen. Topprestaties en een daarop gericht beleid, ontwikkeld door de KNHS, kunnen en mogen niet los van elkaar worden gezien. Het aantal van 214 door individuele sporters en teams behaalde medailles op FEI-kampioenschappen tijdens de afgelopen negen jaar heeft mij", aldus Ploegmakers "werkelijk verrast. 

"Ik kan maar tot één eindconclusie komen en die is dat de KNHS Martien van den Heuvel zeer veel dank is verschuldigd. Ik kan en mag je meedelen”, aldus Ploegmakers, "dat de Ledenraad op voorstel van het Federatiebestuur unaniem besloten heeft jou te benoemen tot erelid van de KNHS". Dit erelidmaatschap werd inhoud gegeven door Martien van den Heuvel een gouden speld, gesierd met een blauwe edelsteen die de kleur van de KNHS symboliseert, op het revers te spelden. 

 


Aanmelden voor onze nieuwsbrief