Meer dan 70 hinderniscontroleurs de hele zondag in actie

Meer dan 70 hinderniscontroleurs de hele zondag in actie
Laura van Berkom is sinds drie jaar coördinator van de grootste groep vrijwilligers binnen Outdoor Brabant. Zij werft en begeleidt iets meer dan 70 hinderniscontroleurs die bij de cross country in het parcours en in de meldkamer actief zijn. Een hinderniscontroleur heeft een belangrijke taak en wordt verwacht de gehele dag alert te blijven.

Zondag a.s. vertrekken zij rond 7.30 uur met koelbox en thermoskan naar de hen toegewezen hindernis. Daar wordt eerst de hindernis grondig gecheckt, de portofoon getest en vanaf 9.00 uur passeert er dan ongeveer elke 3 minuten een deelnemer. Net zo lang tot alle 124 combinaties in de CIC 2* en de CIC 3* cross langs de 26 (2*) respectievelijk 31 (3*) hindernissen gekomen zijn. De hinderniscontroleur checkt bij elke deelnemer of het startnummer van de combinatie klopt, of de volgorde van de startlijst nog correct gevolgd wordt en of de combinatie goed over de hindernis gaat. Bij weigeringen, fouten of een val maken zij melding via de portofoon. Zo stellen zij de meldkamer en ook de overige hinderniscontroleurs op de hoogte van wat er in de wedstrijd gebeurt. Tussen de combinaties controleren zij de staat van de hindernis en harken evt. het terrein rondom de hindernis aan. Elke hindernis heeft tenminste 2, maar soms wel 3 hinderniscontroleurs.


Zo’n enorm team werven is niet makkelijk. Laura begint meestal in maart al om haar team bij elkaar te krijgen. Voor een belangrijk deel zijn dat trouwe vrijwilligers die soms al meer dan 20 jaar hinderniscontroleur zijn in Breda. Maar er moeten ook elk jaar weer nieuwe hinderniscontroleurs aangetrokken worden. Daarvoor schrijft ze maneges aan, belt ze iedereen die ze kent, enz. Als het team compleet is, organiseert Laura een briefing waar iedereen behalve een uitleg ook de reglementen en andere informatie krijgt: “Als het dan lijkt alsof alles geregeld is, bellen er opeens mensen af…. Dan begin ik me wel zorgen te maken. Uiteindelijk is het toch weer gelukt, tenminste als iedereen zondag komt.” Er breken drukke dagen aan voor Laura van Berkom en haar team.


Aanmelden voor onze nieuwsbrief