Lange termijn visie begint vruchten af te werpen

Lange termijn visie begint vruchten af te werpen
Enkele jaren geleden koos het bestuur van Outdoor Brabant heel bewust voor een meerjarenvisie en -strategie. De ommekeer naar deze nieuwe aanpak was de afgelopen jaren best pittig, maar begint nu z’n vruchten af te werpen. Door te kiezen voor een meerjaren aanpak verbinden sponsoren zich voor langere tijd aan het evenement, dat zorgt voor stabiliteit en rust. Onze commerciële partners zien dat hun investering in het topsport evenement elk jaar meer oplevert. Een goed voorbeeld daarvan is ook de samenwerking met Marktzicht / Purple voor de catering van het evenement. Ook met hen werken we volgens een meerjarenplan. Het bruine café was afgelopen jaar een groot succes en zal zeker terug komen. Ook de overige partners, zoals KNHS en FEI, zijn blij met de meerjaren aanpak. Dat resulteerde bijvoorbeeld al in de toekenning van het WK ponymennen voor 2015 en onze kandidatuur voor het WK mennen in 2016. Maar ook in de medewerking van iedereen om de agenda dit jaar aan te passen zodat Outdoor Brabant voor één keer eind september kan plaatsvinden. Voor de eventing hebben we nog genoeg ambities. Onze samenwerking met Peter Hasebuhler en Bas Verhoeven heeft daarbij al flinke stappen voorwaarts gebracht en zal ons zeker nog verder helpen. Met onze hoofdsponsor Rabobank, de gemeente Breda en de KNHS kijken we hoe we de jeugd en scholen uit de regio nog meer kunnen betrekken bij Outdoor Brabant via een scholenprogramma. De initiatieven voor ondernemend West-Brabant worden binnen de commerciële klankbordgroep grondig geëvalueerd en nieuwe business-to-business concepten worden getoetst op haalbaarheid. Activiteiten zoals de Issue Outdoor Brabant businessdagen blijken een grote potentie te hebben en zullen dit jaar met wat kleine aanpassingen zeker weer op het programma staan. Ook binnen de werkgroep Communicatie, die afgelopen jaar o.a. OnsDoortje hebben gelanceerd, zijn veel creatieve plannen die stap voor stap worden gerealiseerd. Zeker is wel … OnsDoortje blijft als speciale verslaggeefster bij Outdoor Brabant!

Aanmelden voor onze nieuwsbrief