1% FairShare®

1% FairShare®
Om de sportinfrastructuur en de achterstandspositie van de gehandicaptensport in Nederland sterk te verbeteren, zijn voldoende financiële middelen nodig.

De huidige sponsoring van de gehandicaptensport is te beperkt en richt zich voornamelijk op de Paralympische sporters (topsport). In Nederland sporten bijna 5 miljoen mensen bij een sportvereniging (aangesloten bij een sportbond). Van deze sporters hebben circa 50.000 een handicap; 1% van alle aangesloten sporters in Nederland heeft dus een handicap! Om deze reden heeft Fonds Gehandicaptensport in 2007 het collectieve sponsoringconcept 1% FairShare® ontwikkeld. Een initiatief waarbij aan alle sportsponsors wordt gevraagd om structureel 1% bovenop hun totale sportsponsoringbudget te investeren in de gehandicaptensport. 1% betekent namelijk een enorme stap voorwaarts voor de gehandicaptensport; Door gerichte en efficiënte investeringen kan de huidige participatiegraad worden verhoogd. Tevens zal de kwaliteit en kwantiteit van het gehandicaptensport aanbod worden verbeterd. De 1% regeling wordt ondersteund door NOC*NSF en Gehandicaptensport Nederland.

Via dit FairShare initiatief van het Fonds Gehandicaptensport zijn dit jaar bijdragen van BMC, Mazars en Launch voor Breda Hippique beschikbaar gesteld.


Aanmelden voor onze nieuwsbrief